FAQ: Bouwheren

Een minerale krabpleister is een bastaardmortel (=kalk/cement), door zijn samenstelling en toevoeging van pigmenten gekleurd is in de massa. De pleister wordt gekrabd afgewerkt: met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap worden de aan het oppervlakte liggende granulaten uit de gebonden pleister ‘gekrabd’ waardoor zijn specifieke structuur ontstaat. Een siliconenharspleister is een dunne siloxaangebonden eindlaag, in het geval van metselwerk, geplaatst wordt op een cementering. Deze pleister is waterafstotender, stootvaster en minder poreus waardoor hij makkelijker te onderhouden is.

Dit hangt af van gemeente tot gemeente. U kunt dit best op de desbetreffende diensten bij uw gemeentebestuur navragen. Twee interessante, informatieve websites zijn alvast www.energioesparen.be en www.hetportaal.be. Kiest u voor een thermisch gevelisolatiesysteem, dan kan u onder bepaalde voorwaarden bijkomend genieten van volgende premies:

– Een premie van uw netbeheerder. Afhankelijk van waar u woont, zal dit doorgaan Eandis of Infrax zijn (waaronder WVEM nu valt) of anders een erg lokaal werkende netbeheerder.

– Een renovatiepremie Voor de renovatiepremie kan u facturen gebruiken, gespreid over drie jaar, dus ook facturen van vorig jaar of het jaar ervoor komen in aanmerking (of facturen van volgend jaar). U mag deze premie wel maar één keer aanvragen. Als u dus nog renovatiewerken laat uitvoeren, spaart u best deze facturen op zodat u voor al die werken samen de renovatiepremie kan aanvragen.

Er kan perfect worden geïsoleerd op een bestaande gevel. Hier is het dan ook van belang dat de gevel zich nog in goede staat begeeft, kapotte stukken, scheuren worden hersteld voor men start te isoleren. Indien uw gevel zich aan de straatkant bevind en met de isolatie over de bouwlijn komt, dan dient u uw gemeenste aan te spreken of u al dan niet op de bestaande gevel mag isoleren.

Zoals alle technieken die buiten gebruikt worden zal ook het gevelpleisterwerk op termijn ‘pattineren’. Hoe snel de gevel vervuilt, hangt af van de ligging van de woning maar vooral van de aangebrachte randafwerkingen zoals raamdorpels, oversteken, dakrandprofielen, gevelpannen etc.. Voor alle vervuilingen zij er, in functie van de oorzaak, gepaste oplossingen. Moraal van het verhaal: betrek ons als uitvoerder bij voorafgaandelijke werkzaamheden die invloed hebben op het pleisterwerk. Aan de hand van detailtekeningen en eigen ervaringen kunnen wij u, uw architect of aannemer met raad en daad bijstaan.

Dit kan worden toegepast op een geschilderde gevel, tenzij de bestaande gevelverf van zeer slechte kwaliteit is. Let wel op, het is belangrijk dat vuile en kapotte stukken die afbladeren worden verwijderd. Echter is het ook van belang dat de gevel hersteld is waar nodig, zoals kapotte voegen, scheuren, … . Na de nodige opkuis en eventuele herstelling dient u de gevel goed te reinigen. Eenmaal alles op punt staat kan u het gewenste systeem toepassen.

De isolerende werking van een gevelbepleistering, rechtstreeks op het metselwerk aangebracht, beperkt zich tot het drooghouden van de muren. Droge muren geleiden immers minder dan natte. Een buitenisolatiesysteem met pleisterafwerking kan het warmteverlies van uw woning sterk beperken. Op verzoek berekenen wij voor u de ideale dikte van de isolatiepanelen in functie van de bestaande bouwmaterialen en de gewenste K-waarde.

Uw gevel moet voldoende kunnen ademen. Hierdoor voorkom je problemen binnenin de woning zoals schimmel, vocht, geuren, … . Om een goede damp-opendheid te creëren is het belangrijk om de juist producten te gebruiken. Alle producten die worden gebruikt om uw gevel te isoleren en- of enkel crepi te plaatsen moet van de eerste laag tot de laatste damp-opend zijn. Als u op een bestaande beschilderde gevel werkt met een dichte, waterafstotende silicone verf, dan heeft het creëren van een goede damp-openheid geen enkele zin. Dan adviseren wij dat de bestaande gevelverf moet worden verwijderd, zodat uw gevel terug kan ademen.