FAQ: Architecten

De onderkant van het systeem moet volledig waterdicht zijn. Om ervoor te zorgen dat het water niet kan opstijgen, adviseren wij een vloeibaar rubber aan te brengen van op de betonplaat tot over de bestaande EPDM. Onderaan het ETICS systeem raden wij aan om een plint te voorzien, zodat de crepi niet kan vuil worden door opspattend vuil- en water. Om de plint te kunnen plaatsen, wordt een roze sokkelisolatie geplaatst. Klik hier voor het technisch ontwerp

Als de ondergrond relatief vlak is, is het niet noodzakelijk te pluggen. Tenzij de gevel oneffen is en stukken uit de gevel ontbreken. In een normale situatie, met een vlakke gevel moet er tot 6 meter hoogte niet worden geplugd, hoger dan 6 meter is verplicht.

Bij gebruik van donkere kleuren, dan is het uitermate van belang dit van bij het begin te melden aan uw uitvoerder. Bij gebruik van donkere kleuren, moet het systeem daarop voorzien zijn. Door gebruik van donkere kleuren en om de hoge spanning te kunnen opvangen, moet er tweemaal een wapeningsnet worden gebruikt. Alvorens men het juiste kleur aanbrengt, dient er eerst een witte laag worden aangebracht. Pas dan kan men met de juiste type verf het donkere kleur aanbrengen.

Een witte isolatieplaat heeft een lagere lambda waarde dan een grijze. Naast de verschillende lambda waarde is de plaatsing tussen een witte en grijze isolatieplaat verschillend. Witte isolatie mag doorheen het jaar geplaatst worden. De grijze isolatie mag geen contact maken met rechtsreekszonlicht en moet bij het plaatsen ervan, de volledige oppervlakte beschermt worden.

Een minerale krabpleister is een bastaardmortel (=kalk/cement), door zijn samenstelling en toevoeging van pigmenten gekleurd is in de massa. De pleister wordt gekrabd afgewerkt: met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap worden de aan het oppervlakte liggende granulaten uit de gebonden pleister ‘gekrabd’ waardoor zijn specifieke structuur ontstaat. Een siliconenharspleister is een dunne siloxaangebonden eindlaag, in het geval van metselwerk, geplaatst wordt op een cementering. Deze pleister is waterafstotender, stootvaster en minder poreus waardoor hij makkelijker te onderhouden is.

– Bij EPS is er geen waterabsorptie. Ook na lange tijd onderdompeling is er maximaal 5% wateropname. Minerale wol daarentegen is na lange tijd volledig doordrenkt met water waardoor zich bruine vlekken kunnen aftekenen in de sierpleister. Bijkomend kan de waterabsorptie voor een langere uitvoeringstermijn zorgen.-

– EPS heeft een goede cohesie waardoor kleven van de isolatiepanelen volstaat. Bij minerale wol dient altijd geplugd te worden vanwege lagere cohesie en hoger gewicht. Pluggen kunnen voor aftekeningen zorgen in de sierpleister.

– Bij EPS kunnen oneffenheden in de ondergrond of uitsnijdingen bij aansluitingen veel gemakkelijker uitgevoerd worden waardoor detailleringen beter verzorgd zijn.

– Bij EPS worden de platen geschuurd alvorens wapeningsmortel aan te brengen. Bij minerale wol is dit moeilijk en dient uitgevlakt te worden met de wapeningsmortel. Hierdoor ontstaan plaatselijk spanningen met mogelijks scheurvorming tot gevolg en/of oneffenheden in het gevelvlak.

– Bij EPS hebben de arbeiders geen last van vezels die aanleiding kunnen geven tot irritatie.

– Gevelisolatie wordt in 95% van de gevallen met EPS uitgevoerd, waardoor er een veel grotere ervaring is met dit materiaal, zowel bij uitvoering als bij de leveranciers.